สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสต์ มวล. เปิดบ้านสิงนคราตราชู ต้อนรับนักเรียนจากค่าย WU Seed Camp 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชารัฐศาสตร์ …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน หัวหน้าสาขาวิชารัฐประ …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา “Homeroom Law Family”

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศ …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชารั …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand’s Containment Constitution”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-15.30 ศูนย …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองภายใต้โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2562

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรน …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” ครั้งที่ 2

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพา …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

เมื่อจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ …

Read More »

HOME ROOM นักศึกษารัฐศาสตร์ มวล. พบคณบดี

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรร …

Read More »