บริการวิชาการอบรมกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

“โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ (สาขาการเมืองการปกครอง)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

กำหนดการ “กิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561”

กำหนดการ “กิจกรรมปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใ …

Read More »

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัม …

Read More »

รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Walailak University Cultural Camp

หลักสูตรรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูต …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล …

Read More »

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชนตำบลทุ่งใส”

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งใส เข้าพบรักษากา …

Read More »