สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัด Workshop “Road to MFA เส้นทางสู่กระทรวงการต่างประเทศ”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัด Workshop ̶ …

Read More »

การอบรมให้ความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 อาจารย์ ตารเกศ แดงงาม …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรม WU Seeds Camp 2018 ภายใต้ชื่อ “บ้านสิงนคราตราชู”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริกา …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

Read More »

มาตรฐาน 5 ส

คู่มือ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2562   Facebo …

Read More »

มวล.- นิด้า ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านนิติศาสตร์

21 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนั …

Read More »