ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล …

Read More »

ประกาศรรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Thai Diplomacy in the 21st Century”

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนั …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล “ประมวลเกมส์” ครั้งที่ 2

หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน R …

Read More »

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 สภาทนายความในพระบรมราชู …

Read More »

iLaw บรรยายสาธารณะหัวข้อ “มองการเมืองผ่านรัฐธรรมนูญไทย กับสิ่งที่ต้องไปต่อในการเลือกตั้ง 62”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียร …

Read More »

ค่ายวิชาการสำนักวิชารัฐศาสตร์นิติศาสตร์ 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักว …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Fellow

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาตรวจพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มวล.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการพิจารณามาตรฐาน …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายวิชาการสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายวิชาการรัฐศาสต …

Read More »