นางรจนา สายวารี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672410
เบอร์โทรศัพท์ภายใน6200
E - mailrrojana@wu.ac.th