Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
อาคารวิชาการ 8 เลขที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160
โทร. 075-672705, 2709-10  แฟกซ์ 075-672701

 

Facebook Comments