Breaking News

ติดต่อเรา

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
อาคารวิชาการ 7 เลขที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160
โทร. 075-672410