Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย แข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯระดับประเทศ

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย แข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม และนางสาวฉัตรแก้ว สมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสต …