Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาส …