มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ ระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) โดยสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กำหนดให้ทุนศึกษาปริญญาโท ณ ต่างประเทศ จำนวน 7 ทุน ประกอบด้วย 1) สาขาวิชารัฐศาสตร์ จำนวน 3 ทุน 2) สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 3 ทุน 3) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 ทุน  ระยะเวลาการรับทุนไม่เกิน 1 ปีการศึกษา คุณสมบัติตามรายละเอียดที่แนบมานี้ 

https://drive.google.com/file/d/1DaMY00mIjrP9SSgsNu-nTbWIBv-3rkrs/view?usp=sharing

แบบสอบถามผู้สนใจรับสมัครทุน

https://forms.gle/UrvdkceiMNtSdiwp8

กำหนดการการรับสมัคร

กิจกรรม

วัน-เวลา

1.เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมัครรับทุน

11 สิงหาคม 2563- 15 ธันวาคม 2563

2.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร

16-29 ธันวาคม 2563

3.ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

20 ธันวาคม 2563

4.คณะกรรมการประจำสำนักวิชาคัดเลือก โดยวิธีทดสอบศักยภาพการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

ปลายธันวาคม 2563

5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา

 – รอประกาศอีกครั้ง-

สามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1AjsO7xvhpMHfXg697RFQ1ohCc5z89wXU?usp=sharing

และสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  โดยสามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมายัง คุณวรรณวิมล นาคะ (ดาว) สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทร. +66 0 7567 6201,084-1989643 แฟกซ์ +66 07567 6206