Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชา POS-218 กฎหมายปกครอง โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างศาลปกครองนครศรีธรรมราช เขตอำนาจศาลปกครอง การฟ้องคดีปกครอง และผลการดำเนินงานด้านการพิจารณาคดี รวมทั้งยังได้เข้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีปกครอง ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการพิจารณาคดีปกครอง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองมากขึ้น

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรรัฐศาสต …