เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการแนะแนวชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา: วิสาหกิจเพื่อสังคม ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยากร ได้รับเกียรติจาก คุณนรินทร์ จิตต์ปราณีชัย มาถ่ายทอดประสบการณ์การก่อตั้ง บริหาร และดำเนินกิจการประเภทวิสาหกิจเพื่อสังคม (social enterprise) โดยคุณนรินทร์เป็น CEO ของ A-chieve ที่คอยช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมปลายให้หาแนวทางอาชีพของตัวเองให้เจอ พร้อมไปกับจัดอบรมครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ยิ่งกว่านั้น คุณนรินทร์ยังช่วยผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมแต่ละท่านเหมาะกับอาชีพประเภทไหน 

ขอบคุณภาพจาก เพจ Facebook a-chieve