ส.รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย 2563

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย ’วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบถ่ายทอด (zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคม ตลอดจนให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *