Home / Education News / นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ทั่วประเทศ ประจำ พ.ศ. 2562 รอบภูมิภาค จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกอบด้วย นายหรรษธร กานต์ชนาพงศ์ นางสาวแพรพรรณ ใจรังษี และนางสาวปัญชญา ขาวเรือง

การนี้ นักศึกษาจะได้เป็นตัวแทนจากภาค 8 เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562 ต่อไป

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …