Home / ข่าวทั่วไป / หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน” ณ มัสยิดชีอารูดีน บ้่านสระบัว อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช โดยเป็นโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน ของศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้จัดการบริการวิชาการนักกฎหมายรับใช้สังคม อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตลอด 5 ปี นับแต่ได้เปิดหลักสูตร โดยเป็นการให้คำปรึกษากฎหมาย อบรมกฎหมาย ให้เแก่สมาชิกชุมชนตามความต้องการของชุมชน

ในการนี้ หลักสูตรฯ ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของสภาทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณจรัญ ศรีสุข ได้มาร่วมเป็นวิทยากรให้คำปรึกษากฎหมาย

 

 

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาส …