Home / Education News / หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันรพี 2562

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันรพี 2562

” วันรพี 2562 ”

เนื่องด้วยในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “บิดาแห่งกฎหมายไทย” หรือที่เรียกสั้นๆว่า วันรพี

การนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งกฎหมาย ตระหนักถึงคุณงามความดีของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ที่มีต่อวงการกฎหมายไทย หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เข้าร่วมชมกิจกรรมศาลจำลอง ณ ศาลแขวงนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาส …