Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอให้นักศึกษา รหัส 61 ประเมินผลความสำเร็จของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ดูแลนักศึกษาให้ เก่ง ดี และมีความสุข

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 ประเมินผลความสำเร็จของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ดูแลนักศึกษาให้ เก่ง ดี และมีความสุข

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 เข้าประเมินผลความสำเร็จของหน่วยงานกลุ่มสำนักวิชาที่เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ : เก่ง ดี และมีความสุข ของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 2 แลลประเมิน ประกอบด้วย

  1. แบบประเมินความสุขนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
  2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เก่ง ดี มีความสุข ในระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2562

แบบประเมินเข้าได้ทาง QR CODE ดังไฟล์แนบ

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาส …