Home / ข่าวทั่วไป / สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน”

สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน”

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562ที่ผ่านมา สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดโครงการ “เผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัวสู่ชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยมีการบรรยาย การบรรยายหัวข้อ “อำนาจพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว” “กฎหมายครอบครัว” “การไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว” และ “เทคนิคการไกล่เกลี่ย” โดยผู้พิพากษา , ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอมครอบครัวจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งมีถามตอบข้อซักถามของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …