• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

CHINA AND SOUTHEAST ASIA IN THE XI JINPING ERA

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีผลงานวิชาการ เรื่อง Beijing, Bangkok, and Provinces: Continuity and Change in Thailand’s Policies of the China-initiated High-Speed Railway Development (2011-2018)  ลงในหนังสือ CHINA AND SOUTHEAST ASIA IN THE XI JINPING ERA

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *