Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วม

“กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

– พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
– บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน”
– เสวนาเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับหลักนิติธรรมประชาธิปไตยและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
– การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ ของศาลรัฐธรรมนูญ
– การแสดงการว่าความและศาลจำลอง (Moot Court

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เวลา 8.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 1310 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: https://www.facebook.com/law.wu.ac.th/photos/a.850816251651876.1073741829.773821729351329/1721802174553275/?type=3&theater

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …