หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล.จัดกิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ 2563 ผ่าน Zoom

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 -12.00 น. หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ ปี2563 ผ่านโปรแกรม zoom โดยมีการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษาทราบ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย , การลงทะเบียน และควบคุมการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด , คู่มือการศึกษา , ตารางสอน 1/2563 , รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียม , ข้อมูลด้านกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ เป็นต้น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *