Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการบรรยายให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัวกับศาลแขวง และแนะแนวเส้นทางสายงานกฎหมาย

โครงการบรรยายให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัวกับศาลแขวง และแนะแนวเส้นทางสายงานกฎหมาย

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ศาลแขวงนครศรีธรรมราชร่วมกับหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการบรรยายให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัวกับศาลแขวง และแนะแนวเส้นทางสายงานกฎหมาย ให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจโดยได้รับเกียรติจากท่านบุญธรรม วิเศษลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช ท่านสุเนตร ชัชวาลวิรุฬห์ ผู้พิพากษาศาลแขวง ท่านมนูญ สะมาลา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เกษมสิทธิ์ จำปาทอง รองผู้กำกับ (สอบสวน) สภ.ท่าศาลา และว่าที่ร้อยตรีอร่าม อักษรพาลี นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/law.wu.ac.th/photos/pcb.1717051168361709/1717050911695068/?type=3&theater

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …