Home / Education News / นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

เมื่อจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย มีการบรรยายพิเศษและจัดกิจกรรมกลุ่มเรื่อง “การเรียนรู้สิทธิและกฎหมาย (Rights, Law & Learn) ภายใต้ความเป็นประชาธิปไตย” โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศาลจำลอง , เล่นเกมตอบปัญหาประชาธิปไตย และกิจกรรมเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

รูปภาพเพิ่มเติม :  https://www.facebook.com/773821729351329/posts/2320991244634362/

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำนักวิชารัฐศาส …