Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

นักศึกษานิติ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ในโครงการภาคสนามรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจโท วรชัย อารักษ์รัฐ ผู้บัญชาการเรือนจำฯ ผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เรือนจำฯ ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนในสถานที่จริงและได้นำนักศึกษาเข้าชมภายในเรือนจำอีกด้วย การนี้ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชมา ณ โอกาสนี้ (ขอบพระคุณภาพจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช)

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร เป็นอาจารย์พิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาส …