Home / ข่าววิชาการ/วิจัย/สัมมนา / สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ (ภาคปฏิบัติ)

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ (ภาคปฏิบัติ)

โดยได้รับเกียรติจาก
1. ทนายความพงษ์ศักดิ์ จันทร์แก้ว กรรมการบริหารสภาทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ทนายความจรัญ สรีสุข กรรมการบริหารสภาทนายความ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ
3.คุณเอกอนงค์ บัวมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นผู้บรรยายในการอบรมครั้งนี้

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน” ณ มัสยิดชีอารูดีน บ้่านสระบัว อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช โดยเป็นโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน ของศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …