Home / ข่าววิชาการ/วิจัย/สัมมนา / iLaw บรรยายสาธารณะหัวข้อ “มองการเมืองผ่านรัฐธรรมนูญไทย กับสิ่งที่ต้องไปต่อในการเลือกตั้ง 62”

iLaw บรรยายสาธารณะหัวข้อ “มองการเมืองผ่านรัฐธรรมนูญไทย กับสิ่งที่ต้องไปต่อในการเลือกตั้ง 62”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากคุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จากเพจ iLaw มาเป็นวิทยากรบรรยายสาธารณะ ในหัวข้อ “มองการเมืองผ่านรัฐธรรมนูญไทย กับสิ่งที่ต้องไปต่อในการเลือกตั้ง62”

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน” ณ มัสยิดชีอารูดีน บ้่านสระบัว อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช โดยเป็นโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน ของศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน และ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …