สำนักวิชาฯ ขอสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย

แจ้งนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

สำนักวิชาฯ ขอสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ากว่า 2.75 ของทุกหลักสูตร ที่ประสบปัญหาในการหางานทำ และประสงค์ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้เพื่อมหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของบัณฑิตต่อไป โดยขอให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจดังกล่าวภายในวันที่ 3 พ.ค. 63 สามารถตอบแบบสอบถามได้ตาม link :: https://docs.google.com/…/1sel-uzxfRuGfFZWB-X886a…/viewform…

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *