หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการแนะแนวการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)” ในวันที่ 7 – 8 และ 21 – 22 มีนาคม 2563 เพื่อติวสอบให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/14RsPGUYOW8gWL2cnGdyE3pmev6pnMRcg9wH-2lA7a3U/edit