Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ทนายพันล้าน” โดยอาจารย์สัก กอแสงเรือง

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ทนายพันล้าน” โดยอาจารย์สัก กอแสงเรือง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากอาจารย์สัก กอแสงเรือง อดีตนายกสภาทนายความหลายสมัย มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ทนายพันล้าน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …