Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผู้ว่านครฯ บรรยายพิเศษ “ชีวิตนักปกครอง”แก่นักศึกษารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ผู้ว่านครฯ บรรยายพิเศษ “ชีวิตนักปกครอง”แก่นักศึกษารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษในหัวข้อ“ชีวิตนักปกครอง แก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยาย

รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าวว่า สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอบรับคำเชิญมาบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์วันนี้ ถือเป็นโชคดีและโอกาสดียิ่งของนักศึกษาที่จะได้รับฟังเส้นทางการเป็นนักปกครองที่ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางชีวิตนักปกครอง ท่านทำอย่างไร คิดอย่างไร จนประสบความสำเร็จ กับคำขวัญประจำตัวว่า “ผู้ว่าฯเดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน” สิ่งที่นักศึกษาจะได้วันนี้คือแรงบันดาล เผื่อวันข้างหน้ามีโอกาสที่จะเติบโตไปทำงานรับราชการ รับใช้สังคม จะได้มีแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บอกเล่าเส้นทางการเข้าสู่การเป็นนักปกครองว่า เริ่มจากการตั้งเป้าหมายในการเรียนว่า เรียนรัฐศาสตร์เพื่ออะไร จบไปแล้วจะทำอะไรเพราะการเรียนที่ประสบความสำเร็จ คือ เรียนแล้วต้องรู้จริง เพราะเส้นทางสายอาชีพนี้มีคนแข่งขันกับเราอีกมาก ในส่วนของชีวิตการทำงานสิ่งที่สำคัญมากกว่าทักษะ ความรู้ ความสามารถ คือ ความอดทน วิริยะพากเพียร เนื่องจากสิ่งเหล่านี้คือ DNA ที่อยู่ในสายเลือด เป็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคล แต่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนได้ ส่วนทักษะ ความรู้ ความสามารถเป็นสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติม สั่งสมประสบการณ์กันได้ ความอดทนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชีวิตทีคุณค่า โดยมีพื้นฐานมาจากความใส่ใจ ฝึกฝน เรียนรู้ เสริมสร้างความเข้าใจในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย

ในช่วงท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้บอกเล่าถึงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านต่างๆ ทั้งโครงการจัดการน้ำ การขยายสนามบิน การบูรณะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยกล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคตจะเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก จะมีการเปิดการเดินเรือจากเกาะสมุยมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้นักท่องเที่ยวจากเกาะสมุยเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.นครศรีฯ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเป็นศูนย์กลางของการศึกษา การกีฬา การท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพ เป็นที่พึ่งพาของประชาชนทั้งภูมิภาค ภาคใต้ตอนบนขึ้นไปและตอนกลางลงมา ในฐานะศิษย์เก่า ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้ปวารณาตนเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างสุดความสามารถ เพราะที่นี่คือมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชน

จากนั้น นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ฝากข้อคิดแกนักศึกษาก่อนจบการบรรยายว่า “ขอให้ทุกคนรักประเทศ รักจังหวัดของตัวเอง ทำหน้าที่นักศึกษาให้ดี เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดี นำความรู้ความสามารถที่เรามีเผื่อแผ่ไปยังคนรอบข้างด้วย”

 

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …