Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตนักปกครอง” ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตนักปกครอง” ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตนักปกครอง” บรรยายโดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม Walailak on Stage

สำนักวิชารัฐศาส …