Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี พ.ศ. 2561

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้ง 2 ทีม ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ทั่วประเทศ ประจำ พ.ศ. 2561 รอบภูมิภาค จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8

รางวัลชนะเลิศ นายภูวดล จันทร์สุด นางสาวแพรวตะวัน ศรีเพ็ชร นายหรรษธร กานต์ชนาพงศ์ และรางวัลรองชนะเลิศ นายณัฐเวชศาสตร์ จำเนียร นางสาวเทพปรียา พิบูลย์ นางสาวแพรพรรณ ใจรังษี

ทั้งสองทีมจะได้เป็นตัวแทนจากภาค 8 เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 ต่อไป

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/law.wu.ac.th/photos/pcb.1909753699091454/1910054169061407/?type=3&theater

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม “คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน”

หลักสูตรนิติศาส …