Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / หลักสูตรนิติศาสตร์ กับ วันรพี ๒๕๖๑

หลักสูตรนิติศาสตร์ กับ วันรพี ๒๕๖๑

” วันรพี ๒๕๖๑ ”

เนื่องด้วยในวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “บิดาแห่งกฎหมายไทย” หรือที่เรียกสั้นๆว่า วันรพี

การนี้เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แห่งกฎหมาย ตระหนักถึงคุณงามความดีของพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ที่มีต่อวงการกฎหมายไทย หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เข้าร่วมชมกิจกรรมศาลจำลอง ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/law.wu.ac.th/photos/pcb.1896771283723029/1896759690390855/?type=3&theater

 

Facebook Comments

About wanvimon nakha

Check Also

ศ. ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษรายวิชาความมั่นคงระหว่างประเทศ ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์

หลักสูตรรัฐศาสต …