นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. นำเสนอรายงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีการนำเสนอรายงานสหกิจ ของนักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรฯเป็นผู้ประเมินการนำเสนอ และมีนักศึกษาชั้นปีอื่นๆเข้าร่วมฟังการนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกสถานประกอบการต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *