ศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ บรรยายพิเศษให้นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาอื่นอีกหลายแห่ง  มาเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา LAW-204 กฎหมายปกครอง1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

การนี้ทางหลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *