หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจสานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจสานสายใยจากครูสู่ศิษย์” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เมื่อวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตและปัญหาอื่นๆของนักศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการจัดสอบประมวลความรู้ (Exit exam) นโยบายการรับ หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา การติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียน และภาระการเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของนักศึกษา การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา วิจัย และสุขภาวะส่วนบุคคล ตลอดจนแจ้ง มคอ.3 และแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563 รวมทั้งได้เรียนเชิญคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มากล่าวต้อนรับ ให้โอวาทกับนักศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *