Breaking News

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ⏰ TCAS …

Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศาสตร์ TCAS63 รอบ Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนิติศา …

Read More »