Home / ข่าววิชาการ/วิจัย/สัมมนา (page 2)

ข่าววิชาการ/วิจัย/สัมมนา

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Thai Diplomacy in the 21st Century”

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนั …

Read More »

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. จัดอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาตว่าความ (ภาคปฏิบัติ)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 สภาทนายความในพระบรมราชู …

Read More »

iLaw บรรยายสาธารณะหัวข้อ “มองการเมืองผ่านรัฐธรรมนูญไทย กับสิ่งที่ต้องไปต่อในการเลือกตั้ง 62”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทางหลักสูตรฯ ได้รับเกียร …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Fellow

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางมาตรวจพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มวล.

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการพิจารณามาตรฐาน …

Read More »

ศ. ดร.อุดม รัฐอมฤต บรรยายพิเศษหัวข้อ “รัฐธรรมนูญ 2560 กับอนาคตไทย”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 หลักสูตรนิติศาสตร์ได้ร …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แ …

Read More »