Home / กิจกรรมนักศึกษา (page 3)

กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Walailak University Cultural Camp

หลักสูตรรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูต …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชย แข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายฯระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม และนางสา …

Read More »