Home / กิจกรรมนักศึกษา (page 2)

กิจกรรมนักศึกษา

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองภายใต้โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2562

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับบุคลากร และคณะกรรมการสโมสรน …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพาะกล้าพันธุ์ใหม่ ในใจครู” ครั้งที่ 2

นิติศาสตร์ มวล. ต้อนรับคุณครูจากโครงการ “เพา …

Read More »

นิติศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตย

เมื่อจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 หลักสูตรนิติศาสตร์ …

Read More »

HOME ROOM นักศึกษารัฐศาสตร์ มวล. พบคณบดี

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรร …

Read More »

นักศึกษานิติศาสตร์ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

นักศึกษานิติ มวล. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เรือนจำก …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐศ …

Read More »

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการศึกษาภาคสนาม รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอา …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล “ประมวลเกมส์” ครั้งที่ 2

หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้ส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน R …

Read More »

ค่ายวิชาการสำนักวิชารัฐศาสตร์นิติศาสตร์ 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักว …

Read More »