ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรรัฐศาสตร์จัดกิจกรรม Home Room ภาคการศึกษาที่ 3/2563

หลักสูตรรัฐศาสตร์จัดกิจกรรม Home Room ประจำภาคการศึกษาท …

หลักสูตรรัฐศาสตร์จัดกิจกรรม Home Room ภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to publish social science manuscript in the SCOPUS-indexed journals”

หลักสูตรรัฐศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to publish …

หลักสูตรรัฐศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to publish social science manuscript in the SCOPUS-indexed journals” Read More »

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2563

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจ …

กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Homeroom Law Family”

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ห …

หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Homeroom Law Family” Read More »

คณบดีมอบรางวัลนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์บทความในมติชนออนไลน์

คณบดีมอบรางวัลนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์บทค …

คณบดีมอบรางวัลนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ที่ได้ตีพิมพ์บทความในมติชนออนไลน์ Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงานภาคสนาม รายวิชา POS-340 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงานภาคสนาม รายวิชา POS- …

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงานภาคสนาม รายวิชา POS-340 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม Home Room นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชา …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม Home Room นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมกิจกรรม “รู้ TCAS’64 ก่อนใคร ช่วยให้สอบติดคณะในฝัน”

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติ …

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมกิจกรรม “รู้ TCAS’64 ก่อนใคร ช่วยให้สอบติดคณะในฝัน” Read More »

นิติศาสตร์ มวล. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดทุ่งสลและศาลแขวงทุ่งสง

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักว …

นิติศาสตร์ มวล. เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดทุ่งสลและศาลแขวงทุ่งสง Read More »

ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา มาบรรยายในรายวิชา POS 340 การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น (Local Government Administration)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้เชิญ ศ.ดร.จรัส สุวรรณม …

ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา มาบรรยายในรายวิชา POS 340 การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น (Local Government Administration) Read More »