ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาขอทำดีเพื่อพัฒนาวัดในมหาวิทยาลัย” ณ วัดแสงแรง

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศ.ดร.สุรสิทธ …

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาขอทำดีเพื่อพัฒนาวัดในมหาวิทยาลัย” ณ วัดแสงแรง Read More »

การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ …

การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Read More »

กิจกรรมไหว้ครูหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมไหว้ครูหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 …

กิจกรรมไหว้ครูหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 Read More »

รัฐศาสตร์ มวล. ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ เลียงแสงทอง เป็นวิทยากรหัวข้อ “จีนในฐานะมหาอำนาจทางการค้าของโลกยุคปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศ …

รัฐศาสตร์ มวล. ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ เลียงแสงทอง เป็นวิทยากรหัวข้อ “จีนในฐานะมหาอำนาจทางการค้าของโลกยุคปัจจุบัน” Read More »

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล บรรยายพิเศษกฎหมายลักษณะพยานให้ นิติศาสตร์ มวล.

หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาว …

ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล บรรยายพิเศษกฎหมายลักษณะพยานให้ นิติศาสตร์ มวล. Read More »

นิติศษสตร์ มวล. จัดพิธีมอบประมวลสู่บุตรรพี ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 หลักสูตรนิติศาสตร์ได้จัดพิธี …

นิติศษสตร์ มวล. จัดพิธีมอบประมวลสู่บุตรรพี ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

นิติศาสตร์ มวล. ได้รับเกียรติจาก ท่านทองธาร เหลืองเรืองรอง เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา LAW-310 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ

หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาว …

นิติศาสตร์ มวล. ได้รับเกียรติจาก ท่านทองธาร เหลืองเรืองรอง เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา LAW-310 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ Read More »

รัฐศาสตร์ มวล. ได้รับเกียรติจาก ดร.โชติรัตน์ โกมารทัต เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา POS-359 การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิ …

รัฐศาสตร์ มวล. ได้รับเกียรติจาก ดร.โชติรัตน์ โกมารทัต เป็นอาจารย์พิเศษรายวิชา POS-359 การเมืองระหว่างประเทศในตะวันออกกลาง Read More »