Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 6)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการงาน “LAW WU OPEN HOUSE : เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านนิติศาสตร์ วลัยลักษณ์”

กำหนดการงาน “LAW WU OPEN HOUSE : เปิดโลกวิชาการ เป …

Read More »

กำหนดการกิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ “กิจกรรมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง …

Read More »

การบรรยายพิเศษรายวิชา LAW-105 กฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย (น …

Read More »

ความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับหลักสูตรนิติศาสตร์ มห …

Read More »

โครงการบรรยายให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัวกับศาลแขวง และแนะแนวเส้นทางสายงานกฎหมาย

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ศาลแขวงนครศรีธรรมราชร่วมกั …

Read More »

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน รายชื่อ …

Read More »