• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับท …

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลื …

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา Read More »

ส.รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย 2563

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิต …

ส.รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย 2563 Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) สำหรับชุดโครงการ “การกลับมาของ “ดินแดนใต้ลม”: ทุนนิยมจีนและธุรกิจรังนกในประเทศไทย

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) สำหรับชุดโครงการ “การกลับมาของ “ดินแดนใต้ลม”: ทุนนิยมจีนและธุรกิจรังนกในประเทศไทย Read More »

ผศ.สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เผยแพร่บทความเรื่อง การเมืองของการยอมรับ: โครงการทฤษฎีสังคมของแอ็กเซล ฮอนเน็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐ …

ผศ.สุรัช คมพจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ เผยแพร่บทความเรื่อง การเมืองของการยอมรับ: โครงการทฤษฎีสังคมของแอ็กเซล ฮอนเน็ต Read More »

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้ …

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิ …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัช คมพจน์ Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตร …

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา Read More »

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. เผยแพร่บทความเรื่อง โลกดิจิทัล โลกนอกระบบ และโลกร้อน: สัญญาทางเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด-19

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำน …

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. เผยแพร่บทความเรื่อง โลกดิจิทัล โลกนอกระบบ และโลกร้อน: สัญญาทางเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด-19 Read More »

สำนักวิชาฯ ขอสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย

แจ้งนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สำนักวิชาฯ ขอสำรวจข้อมูลเบื้อ …

สำนักวิชาฯ ขอสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย Read More »