Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลั …

Read More »

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. เผยแพร่บทความเรื่อง โลกดิจิทัล โลกนอกระบบ และโลกร้อน: สัญญาทางเศรษฐกิจใหม่หลังโควิด-19

อาจารย์ ดร.ตฤณ ไอยะรา อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร …

Read More »

หลักสูตรนิติศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ⏰ TCAS …

Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »