Home / wanvimon nakha

wanvimon nakha

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาการแทนคณบดีส …

Read More »

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 ประเมินผลความสำเร็จของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ดูแลนักศึกษาให้ เก่ง ดี และมีความสุข

ขอให้นักศึกษา รหัส 61 เข้าประเมินผลความสำเร็จของหน …

Read More »

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่น …

Read More »

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จัดกิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสต …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน : องค์ความรู้แบบ Hybrid ผสานความรู้ด้านการบริหารคนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานในกิจการขนส่งสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน หัวหน้าสาขาวิชารัฐประ …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ “รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล …

Read More »

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

ชื่อโครงการ      การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที …

Read More »

กิจกรรม Workshop “Road to MFA เส้นทางสู่กระทรวงการต่างประเทศ”

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ …

Read More »

อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ จากเนติบัณฑิตยสภา ตรวจพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานกา …

Read More »