• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

Chalermchai Chotisut

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS …

หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรรัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ⏰ TCAS รอบที่ …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Read More »

รัฐศาสตร์ มวล. ขอเลื่อนการจัด “โครงการแนะแนวการสอบ ก.พ.”

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิ …

รัฐศาสตร์ มวล. ขอเลื่อนการจัด “โครงการแนะแนวการสอบ ก.พ.” Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษา รายวิชาการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 อาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ …

กิจกรรมทัศนศึกษา รายวิชาการเมืองของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ เตรียมสอบ ก.พ. 2563

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิ …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ เตรียมสอบ ก.พ. 2563 Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การอ่านและแปลบทความภาษาอังกฤษ”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นุชนาฏ สุขแก้ว วิ …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การอ่านและแปลบทความภาษาอังกฤษ” Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม Home Room ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักว …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล. จัดกิจกรรม Home Room ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 Read More »

กิจกรรมทัศนศึกษา รายวิชามโนทัศน์สำคัญทางนโยบายและกิจการสาธารณะ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 อาจารย์อภินันท์ ซื่อธานุวงศ …

กิจกรรมทัศนศึกษา รายวิชามโนทัศน์สำคัญทางนโยบายและกิจการสาธารณะ Read More »