Chalermchai Chotisut

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกอาเซียนศึกษา)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (อาเซียนศึกษา)          ตั้งแต่ป …

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกอาเซียนศึกษา) Read More »

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ เผยแพร่บทความเรื่อง “สังคมไทยกับโรคซึมเศร้า” บนเว็บไซต์มติชนออนไลน์

นายพงศกร เตละวานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกความสัมพั …

นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ เผยแพร่บทความเรื่อง “สังคมไทยกับโรคซึมเศร้า” บนเว็บไซต์มติชนออนไลน์ Read More »

หลักสูตรรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม Home Room นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชา …

หลักสูตรรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรม Home Room นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 Read More »

อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Research Associate จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (UKM)

อาจารย์ราซัค (อับดุลรอยะ ปาแนมาแล) อาจารย์ประจำหลักสูตร …

อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Research Associate จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (UKM) Read More »

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เ …

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 Read More »

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2564

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เ …

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2564 Read More »

รัฐศาสตร์ มวล. ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ เลียงแสงทอง เป็นวิทยากรหัวข้อ “จีนในฐานะมหาอำนาจทางการค้าของโลกยุคปัจจุบัน”

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศ …

รัฐศาสตร์ มวล. ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ เลียงแสงทอง เป็นวิทยากรหัวข้อ “จีนในฐานะมหาอำนาจทางการค้าของโลกยุคปัจจุบัน” Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับท …

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ Read More »