• +0-7567-2410
  • polsciandlaw.wu59@gmail.com
  • Mon - Fri: 8:30 - 16:30

Wanvimon Nakha

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลื …

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตร …

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา Read More »

สำนักวิชาฯ ขอสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย

แจ้งนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สำนักวิชาฯ ขอสำรวจข้อมูลเบื้อ …

สำนักวิชาฯ ขอสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมีนาคม 2563)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (สมัครช่วงเดือนมีนาคม 2563) Read More »

กิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จ …

กิจกรรม “อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา : ร้อยดวงใจ สานสายใยจากครูสู่ศิษย์” Read More »

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต TCAS63 รอบ Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต …

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต TCAS63 รอบ Portfolio Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม “รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63”

รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63″ @ มหา …

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มวล. ร่วมจัดกิจกรรม “รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63” Read More »