Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ทนายพันล้าน” โดยอาจารย์สัก กอแสงเรือง

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ทนายพันล้าน” โดยอาจารย์สัก กอแสงเรือง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจากอาจารย์สัก กอแสงเรือง อดีตนายกสภาทนายความหลายสมัย มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ทนายพันล้าน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   

Facebook Comments

About ninnet fangcholjit

Check Also

งานประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8

ชื่อโครงการ     …