ความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมกับหลักสูตรนิติศาสตร์ มห …

Read More »

โครงการบรรยายให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัวกับศาลแขวง และแนะแนวเส้นทางสายงานกฎหมาย

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ศาลแขวงนครศรีธรรมราชร่วมกั …

Read More »

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน รายชื่อ …

Read More »