การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐประ …

Read More »

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตนักปกครอง” ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัด Workshop “Road to MFA เส้นทางสู่กระทรวงการต่างประเทศ”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จัด Workshop ̶ …

Read More »

การอบรมให้ความรู้กฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 อาจารย์ ตารเกศ แดงงาม …

Read More »

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรม WU Seeds Camp 2018 ภายใต้ชื่อ “บ้านสิงนคราตราชู”

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริกา …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิ …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

นักศึกษาสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

Read More »